i-DREAMS

O podjetju i-DREAMS

Na varnost v cestnem prometu negativno vplivajo številni dejavniki voznikovega stanja, ki povzročajo ne-pozornost (v vozilu ali zunaj njega), utrujenost in zaspanost, zdravstvene težave (npr. bolezen, oslabelost, kognitivno stanje) in ekstremna čustva (npr. tesnoba, stres, jeza). Poleg tega so družbeno-kulturne lastnosti posameznikov še vedno med glavnimi dejavniki tveganja v cestnem prometu. Hkrati so s pomočjo tehnološkega razvoja zlahka dostopni obsežni in podrobni podatki o obnašanju voznikov v prometu. Primer tega je uporaba novih senzorjev v vozilu, ki zajemajo podrobne podatke o vozniku, o načinu vožnje, o infrastrukturi in o okolju. To ustvarja nove priložnosti za razvoj prilagojenih opozorilnih sistemov za stalno in dinamično zmanjševanje tveganj, za večjo ozaveščenost in za izboljšanje voznikove učinkovitosti. Optimalno izkoriščanje teh priložnosti je izziv, s katerim se sooča sistem i-DREAMS. Akronim “i-DREAMS” pomeni pametni sistem za ocenjevanje in spremljanje voznikov in cestnega okolja. 

Izhod i-DREAMS

Ekipa i-DREAMS

Konzorcij i-DREAMS sestavlja 13 partnerjev, tako raziskovalnih kot industrijskih, iz 8 različnih držav. Konzorcij podpirata  Svetovalni Odbor Strokovnjakov (SOS) in Svetovalni Odbor Uporabnikov (SOU). SOS sestavlja 5 strokovnjakov s področja varnosti v cestnem prometu, človeških dejavnikov in avtomatizacije. Ta odbor podpira konzorcij pri strateških odločitvah med projektom z zagotavljanjem koristnih prispevkov v smislu znanja, mreže, politične usmeritve itd. SOU, ki ga sestavljajo ustrezni zainteresirani subjekti, podpira konzorcij pri obravnavi ključnih raziskovalnih vprašanj projekta ter pri sledenju ustrezne poti, ki naj bi vodila do implementacije rezultatov.