i-DREAMS

Over i-DREAMS

Verscheidene factoren m.b.t de toestand van de bestuurder hebben een negatieve invloed op de verkeersveiligheid, zoals afleiding (in het voertuig of extern), vermoeidheid en slaperigheid, gezondheidsproblemen (bv. ziekte, broosheid, cognitieve toestand) en extreme emoties (bv. angst, stress, woede). Bovendien behoren verschillen in sociaal-culturele factoren nog steeds tot de belangrijkste determinanten van verkeersrisico’s. Tegelijk maken technologische ontwikkelingen massale en gedetailleerde gegevens over de prestaties van weggebruikers gemakkelijk beschikbaar. Bijvoorbeeld via nieuwe sensoren aan boord van voertuigen die gedetailleerde gegevens over de rijstijl en de context vastleggen. Dit creëert nieuwe kansen voor de detectie en het ontwerp van interventies op maat om de risico’s te beperken, het bewustzijn te verhogen en de prestaties van de bestuurder voortdurend en dynamisch te verbeteren. De optimale benutting van deze kansen is de uitdaging waar i-DREAMS voor staat. Het acroniem “i-DREAMS” staat voor “smart Driver and Road Environment Assessment and Monitoring System”.  

Het i-DREAMS-project had tot doel een systeem te ontwikkelen dat real-time en post-trip interventies aanbiedt om bestuurders van verschillende modi in een ‘safe driving zone’ te houden. Na de start in mei 2019 was het de bedoeling ons project in april 2022 te beëindigen. Het einde van het project is echter een jaar uitgesteld vanwege covid. Op woensdag 26 april 2023 organiseerden we in Brussel ons slotevenement waar we onze realisaties presenteerden.

i-DREAMS output

i-DREAMS team

Het i-DREAMS consortium bestaat uit 13 partners, zowel onderzoeks- als industriële partners, uit 8 verschillende landen. Het consortium wordt ondersteund door een adviesraad van deskundigen (Expert Advisory Board – EAB) en een adviesraad van gebruikers (User Advisory Board – UAB). De EAB bestaat uit 5 deskundigen op het gebied van verkeersveiligheid, menselijke factoren en automatisering. Zij ondersteunen het consortium bij strategische keuzes gedurende het project door nuttige input te leveren in termen van kennis, netwerk, beleidsoriëntatie, enz. De UAB van relevante belanghebbenden ondersteunt het consortium door ervoor te zorgen dat het onderzoek zich blijft richten op de belangrijkste kwesties en door een belangrijke route aan te bieden voor de uitvoering van de resultaten.